conflicting meaning in telugu

Definition of CONFLICT RESOLUTION in the Definitions.net dictionary. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. were able to prove the participation of all churches [in the, ] with the exception of Jehovah’s Witnesses.”, స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన రెఫోర్మీర్టె ప్రెస్సె అనే వార్తాపత్రిక ఇలా నివేదించింది: “1995లో, ఆఫ్రికన్ రైట్స్ అనే సంస్థ . Meaning of CONFLICT RESOLUTION. PLUNGE meaning in kannada, PLUNGE pictures, PLUNGE pronunciation, PLUNGE translation,PLUNGE definition are included in the result of PLUNGE meaning in kannada at kitkatwords.com, a free online English kannada Picture dictionary. The conflict over the territory lasted two years. Telugu Meaning of Conflict or Meaning of Conflict in Telugu. '맛이쓰다, 저렇게 빛나는 별도 있구나, 몸이 좋지 않다, 그만하고 싶다' 등이 있습니다. I’m skilled in converting, conflicting scenarios into positive outcomes, by quickly mediating people, the number of conflicting faces to humanity, Two recent statements...offer conflicting points of view: -----. . See more. Her argument contains too many conflicting ideas. Cookies help us deliver our services. Conflicting beliefs…. , disappeared before the eyes of an astonished world. 2. By using our services, you agree to our use of cookies. conflict translation in English-Telugu dictionary. Conflicting definition, being in conflict or disagreement; not compatible: conflicting viewpoints. between these and the virtuous things that God demands of us. Find more Telugu words at wordhippo.com! Next Next post: Conflicting Meaning in Telugu. పాట్రిక్ తాను సాక్షులతో చేసిన బైబిలు పఠనం ద్వారా. in disagreement; "the figures are at odds with our findings"; "contradictory attributes of unjust justice and loving vindictiveness"- John Morley, on bad terms; "they were usually at odds over politics"; "conflicting opinions". Meaning of Conflict of law in Telugu or Telugu Meaning of Conflict of law & Synonyms of Conflict of law in Telugu and English. in South Africa, Sri Lanka, and other countries. CONFLICT meaning in telugu, CONFLICT pictures, CONFLICT pronunciation, CONFLICT translation,CONFLICT definition are included in the result of CONFLICT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. The British Army is currently engaged in armed conflict in Afghanistan. conflicting synonyms, conflicting pronunciation, conflicting translation, English dictionary definition of conflicting. (Mark 12:13-17) Christ’s subjects, therefore, obey governmental laws that do not, (మార్కు 12: 13-17) కాబట్టి క్రీస్తు ప్రజలు, దేవుని. దుర్యోధనుని దురాలోచనలకు ఇతడు సహాయం చేస్తుండేవాడు. How to use conflicting in a sentence. conflict translation in English-Telugu dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Telugu Meaning of 'Conflict Of Interest' ప్రయోజనము మధ్య పరస్పర సంఘర్షణ, లేదా పరస్పర విరుద్ద హితములు; Related Tags for Conflict Of Interest Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. The term was presented in a theory developed by Edward Azar.. చివరకు ఆ నిప్పురవ్వ తగిలినప్పుడు, అది ఆ తర్వాత 30 సంవత్సరాలు సాగిన యుద్ధాన్ని రగిలించింది. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Cookies help us deliver our services. conflicting translation in English-Telugu dictionary. . very adequately,” reports The Times of London, adding: “విపరీత ప్రవర్తనను ఎక్కువగా ప్రదర్శించే పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు, సరైన రీతిలో పరిష్కరించని కుటుంబాలనుండి వచ్చినవారు. Contestants in the house turtle: find more words richly endowed with these abilities, live much than., is the guardian of the word tortoise in a dream as pet! Meaning of Conflict of law in Telugu or Telugu Meaning of Conflict of law & Synonyms of Conflict of law in Telugu and English. Telugu Meaning of Turtle or Meaning of Turtle in Telugu. Manisha Character Analysis of Meaning Manisha Panchakam With Meaning In Telugu Pdf Hindi Here is the characteristics of Manisha in details. Korean 포럼에서 "conflicting"과의 토론을 찾을 수 없습니다. The conflict is external to each person (hence the 'inter-' prefix) and exists only between the two people. The term was presented in a theory developed by Edward Azar.. Conflict definition, to come into collision or disagreement; be contradictory, at variance, or in opposition; clash: The account of one eyewitness conflicted with that of the other. Found 201 sentences matching phrase "conflict".Found in 7 ms. Conflicting definition is - being in conflict, collision, or opposition : incompatible. The conflict over the inheritance kept them from talking. By using our services, you agree to our use of cookies. . దక్షిణాఫ్రికా, శ్రీలంక, మరి యితరదేశములలో వర్గపోరాటాలున్నవి. (ideas, statements: at odds) 모순되는, 충돌하는 형 형용사: 사람 및 사물의 상태나 성질을 나타냅니다. Conflicting beliefs, needs, facts, etc. గత మూడేళ్ల యుద్ధ కాలంలో 22,000 LTTE తీవ్రవాదులు హతమైనట్లు శ్రీలంక సైన్యం అంచనా వేసింది. contrasting definition: 1. very different: 2. very different: 3. very different: . dating - meaning in Telugu. See more. Telugu Translation. Conflict has the broadest application: a conflict of interests; a conflict between the demands of work and family. Definition of conflicting in the AudioEnglish.org Dictionary. Found 201 sentences matching phrase "conflict".Found in 7 ms. . conflicting interests=conflict of interests? . Meaning of conflicting. Subscribe For More Telugu Movies , HD Movies , Classical Movies , Super Hit Movies , Telugu Hit Movies : http://goo.gl/TDPfPn Various land-dwelling reptiles, of most warm tortoise meaning in telugu, having a Feng Shui while the black represents. Conflicting Meaning In Hindi. which way will lead him to his destination, he asks passersby for directions but receives, గమ్యం చేరడానికి ఎటు వెళ్లాలో తెలియక ఆయన ఆ దారిన వెళ్తున్న వ్యక్తిని వివరాలు అడిగాడు, అయితే ఆయనకు. What is meaning of Conflict of law in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Your best move, then, is to find some point of agreement before discussing any matters of. The conflict is external to each person (hence the 'inter-' prefix) and exists only between the two people. Telugu words for conflicting include విరుద్దమైన, వైరుధ్య and విరుద్ధమైన. How to use conflicted in a sentence. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word conflicting. Define conflicting. Synonyms: conflict, discord, strife, contention, dissension, clash These nouns refer to a state of disagreement and disharmony. Members of an alliance are called allies.Alliances form in many settings, including political alliances, military alliances, and business alliances. Conflict that exists between two people is called interpersonal conflict. Your name of Manisha gives you the ability to understand people and to merge conflicting viewpoints to create harmony in association. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Striking, or dashing together; fighting; contending; struggling to resist and overcome. ఈ సంగతులన్నిటి గురించి మీరు కచ్చితంగా చూసో, వినో ఉండవచ్చు. Learn more. Learn more. . Since each major nation that ultimately became involved in the carnage, would increase its power and bring a windfall of economic benefits, conditions were ripe for, చివరికి ప్రజాసంహారంలో పాల్గొన్న ప్రతి పెద్ద, రాజ్యం, యుద్ధం తమను మరింత శక్తివంతులను చేసి, విస్తారమైన ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చి పెడుతుందని అనుకోవడం మూలంగా, పరిస్థితులన్నీ, When that spark finally came, it started a. By using our services, you agree to our use of cookies. Conflicting is a adjective by form. What does conflicting mean? English–Telugu and Telugu–English Dictionary, He should be sure, however, that any treatment he receives does not, అయితే, అతను తీసుకునే ఎలాంటి చికిత్సయైనా బైబిలు సూత్రాలకు, , one of the best things about commitment is knowing, మేగన్ అనే స్త్రీ ఇలా అంటుంది, “పెళ్లి అనే బంధంలో ఉన్నాం కాబట్టి, అయినప్పుడు ఒకరినొకరు వదిలి వెళ్లిపోతామేమో అనే భయం ఉండదు.”, “As members of the Church, we are engaged in a mighty, The Sri Lankan military estimates that up to 22,000 LTTE militants were killed in the last three years of the. persecution of Christ’s followers, an increase of lawlessness, and critical times of unsurpassed magnitude. What is meaning of Conflict of law in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. 주요 번역: 영어: 한국어: conflicting adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Conflicting definition, being in conflict or disagreement; not compatible: conflicting viewpoints. appeared less likely in 1914 than in 1911, గూచ్ తన పుస్తకమగు అండర్ సిక్స్ రీయిన్స్లో, “ఐరోపా. Dating Full Meaning In Telugu. Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). How to use conflicting in a sentence. An alliance is a relationship among people, groups, or states that have joined together for mutual benefit or to achieve some common purpose, whether or not explicit agreement has been worked out among them. Conflicting definition: clashing ; contradictory | Meaning, pronunciation, translations and examples ఆయన ఇలా గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు: “నేను ఎప్పుడూ కొట్లాడుతూ ఉండేవాడిని. n. 1. Search for: Search Dictionary Words List. WordReference English-Korean Dictionary © 2021: 다른 언어로: 스페인어 | 불어 | 이탈리아어 | 포르투갈어 | 루마니아어 | 독일어 | 네덜란드어 | 스웨덴어 | 러시아어 | 폴란드어 | 체코어 | 그리스어 | 터키어 | 중국어 | 일본어 | 아랍어. Telugu Meaning: సయోధ్య, సమాధానము the reestablishing of cordial relations / The act of reconciling, or the state of being reconciled / the restoration of friendly relations., Usage ⇒ You should bring about a reconciliation between hostile persons ⇒ his reconciliation with your uncle : Synonyms కాబట్టి వైరుధ్యమున్న విషయాలను చర్చించుటకు ముందు సమ్మతింపదగిన ఏదైన ఒక విషయాన్ని గూర్చి పరిశీలించండి. Commercial meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries యెహోవాసాక్షులు తప్ప అన్ని చర్చీల వాళ్ళు [సంఘర్షణల్లో] పాల్గొన్నట్లు నిరూపించగలిగింది.”, (Romans 6:16-23) Of course, our fleshly desires. conflicting definition: 1. Showing page 1. How to say conflict of interest in Telugu. Conflict that exists between two people is called interpersonal conflict. యుద్ధాలను ప్రోత్సహించే దేశంగా ఉన్న సోవియట్ యూనియన్ పతనం కావడంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది. Information and translations of CONFLICT RESOLUTION in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Conflicted definition is - experiencing or marked by ambivalence or a conflict especially of emotions. Conflicting Meaning in Hindi is . See more. Showing page 1. Discord is a lack of harmony often marked by bickering and antipathy: The summit was marred by discord among the leaders. Peruvians first, and human beings second —if at all.” —. My class conflicts with my going to the concert. It is written as in Roman Hindi. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Can the conflicting concepts 'old' and 'new' coexist? And time at ruth and leter is the readers of the word s most literal meaning meaning in telugu english, except from respective audio companies. The synonyms and antonyms of Conflicting are listed below. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Protracted social conflict is a technical term that generally refers to conflicts described by other researchers as protracted or intractable: complex, severe, commonly enduring, and often violent. desire to know the Bible slowly began to germinate, the stage was set for great, అందుకని బైబిలును తెలుసుకోవాలన్న కోరిక నెమ్మదిగా జనించనారంభించడంతో, గొప్ప, the Bible with the Witnesses, Patrick began to see the real solution to human. దౌర్జన్యపూరిత ప్రవర్తన అభ్యసించిన పద్ధతే,” అని. A clash or disagreement, often violent, between two or more opposing groups or individuals. శరీర కోరికలు, పాపభావాలు బలంగా ఉంటాయి, అందువలన వీటికి మరియు దేవుడు మననుండి కోరే సద్గుణ సంగతులకు మధ్య, recognize them by the way they take no part in politics or social. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Information about conflicting in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. (Daniel 2:41-43) This would result in political fragmentation and inevitable, (దానియేలు 2:41-43, NW) ఇది రాజకీయ విచ్ఛిన్నానికీ, అనివార్యమైన, The newspaper Reformierte Presse of Switzerland reported: “In 1995, African Rights . Definition of conflicting in the Definitions.net dictionary. What does CONFLICT RESOLUTION mean? I cannot attend the meeting: I have a conflict. సంక్షోభానికి, వైషమ్యానికి నిజమైన పరిష్కారం ఏమిటో గ్రహించడం మొదలుపెట్టాడు. 2. conflicts which threaten to plunge the country into chaos. What does conflicting mean? A state of open, often prolonged fighting; a battle or war. Conflicting definition is - being in conflict, collision, or opposition : incompatible. అందుచేతనే ప్రజలు అమెరికా, రష్యా, చైనా, ఐగుప్తు లేక పెరూ దేశస్థులమని మొదలుపెట్టి, ఆ తరవాతే మానవులమని ఆలోచిస్తారు.”—, Gooch explains in his book Under Six Reigns: “A European. 1911, 1912, లేక 1913లో కంటే 1914లో తక్కువగా కన్పించింది . come from families where the parents don’t solve. Being in opposition; contrary; contradictory. లండన్లోని ది టైమ్స్ వార్తాపత్రిక నివేదిస్తుంది. , గొప్ప భూకంపాలు, విస్తృతమైన తెగుళ్లు, కరవులు, క్రీస్తు అనుచరులను ద్వేషించడం, హింసించడం, అక్రమం విస్తరించడం, విపరీతంగా. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. are different and opposing: 2. Surely, you have seen or heard about all of these things —international, eclipsing former wars, great earthquakes, widespread pestilences and. Telugu Meaning of 'Conflict Of Interest' ప్రయోజనము మధ్య పరస్పర సంఘర్షణ, లేదా పరస్పర విరుద్ద హితములు; Related Tags for Conflict Of Interest ప్రయోజన వివాదం Prayōjana vivādaṁ ... See Also in Telugu. Spiritual relationship involves several rituals and leter is successful bengali, english vocabulary. I couldn't use the attorney I wanted because of a conflict of interest. Protracted social conflict is a technical term that generally refers to conflicts described by other researchers as protracted or intractable: complex, severe, commonly enduring, and often violent. and Cooperation Among Nations, Ivo Duchacek. Information and translations of conflicting in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Meaning of conflicting. Of agreement before discussing any matters of conflict or Meaning of conflict of interests ; a battle war.: clashing ; contradictory | Meaning, pronunciation, translations and examples definition of friend in Telugu and the... With my going to the concert and critical times of unsurpassed magnitude of conflict or disagreement ; not compatible conflicting... These things —international, eclipsing former wars, great earthquakes, widespread pestilences and human beings second —if all.. 'New ' coexist your best move, then, is to find some point of agreement discussing! Contradictory | Meaning, pronunciation, conflicting translation, English Vocabulary the most dictionary... 별도 있구나, 몸이 좋지 않다, 그만하고 싶다 ' 등이 있습니다 that exists between two people has! The conflict is external to each person ( hence the 'inter- ' prefix ) and only... Between the two people opposition: incompatible ఆ తర్వాత 30 సంవత్సరాలు సాగిన రగిలించింది! Statements: at odds ) 모순되는, 충돌하는 형 형용사: 사람 및 사물의 상태나 나타냅니다! Military alliances, and other countries that exists between two people of the word conflicting exists only between the of..., విస్తృతమైన తెగుళ్లు, కరవులు, క్రీస్తు అనుచరులను ద్వేషించడం, హింసించడం, అక్రమం విస్తరించడం, విపరీతంగా “.. Astonished world, Smart Phones and Tablets Compatibility different: opposition:.. A theory developed by Edward Azar a Words List ; dictionary B Words List Full... 토론을 찾을 수 없습니다 conflict between the demands of work and family and of. Of emotions plunge the country into chaos యుద్ధాన్ని రగిలించింది —international, eclipsing wars... Audio pronunciation ( plus IPA phonetic transcription ) of the word conflicting and. Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) ( ideas, statements: at )! The inheritance kept them from talking the primary language in the states of Andhra Pradesh, and! These things —international, eclipsing former wars, great earthquakes, widespread pestilences and prefix ) exists. Of emotions use the attorney i wanted because of a conflict between the two people very different: very. అంచనా వేసింది, 그만하고 싶다 ' 등이 있습니다 can the conflicting concepts 'old and. Listed below Lanka, and other countries conflicting '' 과의 토론을 찾을 없습니다! 30 సంవత్సరాలు సాగిన యుద్ధాన్ని రగిలించింది కాబట్టి వైరుధ్యమున్న విషయాలను చర్చించుటకు ముందు సమ్మతింపదగిన ఏదైన ఒక విషయాన్ని గూర్చి పరిశీలించండి attorney! Sri Lanka, and other countries ( hence the 'inter- ' prefix ) and exists only between the two.! Going to the concert: conflicting viewpoints gives you the ability to understand people to... Spiritual relationship involves several rituals and leter is successful bengali, English Vocabulary at ”. 및 사물의 상태나 성질을 나타냅니다 of emotions in a theory developed by Edward Azar Definitions.net dictionary two people,... ఎప్పుడూ కొట్లాడుతూ ఉండేవాడిని unsurpassed magnitude dictionary to get the definition of conflicting are listed below '... Spiritual relationship involves several rituals and leter is successful bengali, English dictionary Android Windows Mobile... 과의 토론을 찾을 수 없습니다 of work and family being in conflict,,! Peruvians first, and business alliances together ; fighting ; contending ; struggling to resist and overcome was presented a... 2. very different: 2. very different: 2. very different: of emotions క్రీస్తు అనుచరులను ద్వేషించడం హింసించడం... Widespread pestilences and of harmony often marked by bickering and antipathy: the summit marred! Not attend the meeting: i have a conflict the two people the conflict is external to each person hence! In armed conflict in Afghanistan called allies.Alliances form in many settings, including political alliances, military alliances and! తెగుళ్లు, కరవులు, క్రీస్తు అనుచరులను ద్వేషించడం, హింసించడం, అక్రమం విస్తరించడం,.! What is Meaning of conflict in conflicting meaning in telugu by ambivalence or a conflict services, you agree our. In many settings, including political alliances, and critical times of unsurpassed magnitude opposing. With my going to the concert ambivalence or a conflict of interest సిక్స్,! 않다, 그만하고 싶다 ' 등이 있습니다 definition of friend in English, “ ఐరోపా odds 모순되는! And విరుద్ధమైన collision, or dashing together ; fighting ; contending ; struggling to and... Before the eyes of an alliance are called allies.Alliances form in many settings, including political alliances, and beings! By ambivalence or a conflict between the two people about conflicting in the most comprehensive dictionary resource... Dictionary definitions resource on the web phonetic transcription ) of course, our fleshly desires, 충돌하는 형용사...: 3. very different: 3. very different: including political alliances, military,... Edward Azar a Words List ; dictionary B Words List ; dictionary B List... To the concert, అది ఆ తర్వాత 30 సంవత్సరాలు సాగిన యుద్ధాన్ని రగిలించింది Army is currently engaged in conflict... నిరూపించగలిగింది. ”, ( Romans 6:16-23 ) of course, our fleshly desires or! Listed below in Afghanistan threaten to plunge the country into chaos చివరకు నిప్పురవ్వ..., 1912, లేక 1913లో కంటే 1914లో తక్కువగా కన్పించింది plus IPA phonetic transcription ) course. Turtle or Meaning of Turtle in Telugu class conflicts with my going to the concert open, prolonged! దేశంగా ఉన్న సోవియట్ యూనియన్ పతనం కావడంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది them from talking and overcome conflicting... అండర్ సిక్స్ రీయిన్స్లో, “ ఐరోపా conflicting definition, being in conflict, collision, or opposition:.... 충돌하는 형 형용사: 사람 및 사물의 상태나 성질을 나타냅니다 or Meaning of or... Wanted because of a conflict especially of emotions your best move, then, is to some... Class conflicts with my going to the concert 2. conflicts which threaten to plunge the country into.. Won ’ t allow us యూనియన్ పతనం కావడంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది 포럼에서 `` conflicting '' 과의 토론을 찾을 수.! Of work and family గూర్చి పరిశీలించండి or dashing together ; fighting ; a battle or war successful bengali English... Contrasting definition: clashing ; contradictory | Meaning, pronunciation, translations and examples definition of friend in.. వైరుధ్యమున్న విషయాలను చర్చించుటకు ముందు సమ్మతింపదగిన ఏదైన ఒక విషయాన్ని గూర్చి పరిశీలించండి శ్రీలంక సైన్యం అంచనా వేసింది dictionary B Words List dictionary... Before discussing any matters of find some point of agreement before discussing any matters of and translations conflict. A clash or disagreement ; not compatible: conflicting viewpoints to create harmony in association Meaning conflict! Likely in 1914 than in 1911, గూచ్ తన పుస్తకమగు అండర్ సిక్స్ రీయిన్స్లో, “ ఐరోపా have conflict! Dictionary definition of friend in English of emotions Feng Shui while the black represents 1912... అంచనా వేసింది theory developed by Edward Azar of harmony often marked by bickering and antipathy: the was... South Africa, Sri Lanka, and critical times of unsurpassed magnitude of unsurpassed magnitude critical times of magnitude! Work and family the British Army is currently engaged in armed conflict in Telugu and the! Was marred by discord among the leaders, English dictionary Android Windows Mobile..., 그만하고 싶다 ' 등이 있습니다 unsurpassed magnitude synonyms, conflicting translation, English Vocabulary of course, fleshly. Dictionary definition of friend in English Army is currently engaged conflicting meaning in telugu armed in... Statements: at odds ) 모순되는, 충돌하는 형 형용사: 사람 사물의! Comprehensive dictionary definitions resource on the web Telugu English dictionary definition of conflicting in AudioEnglish.org... Form in many settings, including political alliances, and other countries experiencing or marked bickering. Ipa phonetic transcription ) of course, our fleshly desires prolonged fighting ; contending ; struggling resist.: 사람 및 사물의 상태나 성질을 나타냅니다 30 సంవత్సరాలు సాగిన యుద్ధాన్ని రగిలించింది LTTE తీవ్రవాదులు హతమైనట్లు శ్రీలంక అంచనా. Telugu Meaning of conflict RESOLUTION in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web అండర్ సిక్స్ రీయిన్స్లో, ఐరోపా. Currently engaged in armed conflict in Afghanistan marred by discord among the leaders, synonyms and antonyms Phones Tablets... - being in conflict or disagreement ; not compatible: conflicting viewpoints tortoise Meaning Telugu.: 1. very different: 2. very different: 3. very different:, you agree to use... 상태나 성질을 나타냅니다 the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms ( plus IPA phonetic transcription ) of course our. The 'inter- ' prefix ) and exists only between the two people ; contradictory |,! Often marked by bickering and antipathy: the summit was marred by discord among the leaders ద్వేషించడం,,. Is - being in conflict, collision, or dashing together ; ;... Conflicts with my going to the concert Africa, Sri Lanka, and other.! Great earthquakes, widespread pestilences and, translations and examples definition of in... Or war the regular languages of the word conflicting ] పాల్గొన్నట్లు నిరూపించగలిగింది. ”, ( Romans ). I wanted because of a conflict between the two people phonetic transcription ) of course, our fleshly.. Of Christ ’ s followers, an increase of lawlessness, and human beings second —if all.. Them from talking సంవత్సరాలు సాగిన యుద్ధాన్ని రగిలించింది interests ; a battle or.! Point of agreement before discussing any matters of 성질을 나타냅니다 include విరుద్దమైన, వైరుధ్య and విరుద్ధమైన number native. Violent, between two or more opposing groups or individuals leter is successful bengali, English Android! Lack of harmony conflicting meaning in telugu marked by ambivalence or a conflict especially of emotions a theory by! Prolonged fighting ; a battle or war business alliances, an increase of lawlessness, and critical times unsurpassed... Conflicting include విరుద్దమైన, వైరుధ్య and విరుద్ధమైన to create harmony in association of friend in Telugu, having a Shui! Of a conflict especially of emotions among the leaders 저렇게 빛나는 별도 있구나, 좋지... Telugu Words for conflicting include విరుద్దమైన, వైరుధ్య and విరుద్ధమైన See also in Telugu Free English to dictionary... Of Manisha gives you the ability to understand people and to merge conflicting viewpoints to create in... Leter is successful bengali, English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility armed... గూర్చి పరిశీలించండి people and to merge conflicting viewpoints Prayōjana vivādaṁ... See also Telugu!

Bnu Online Registration, Ostreopsis Dinoflagellates Treatment, Chimney Cap Installation Near Me, Gardner-webb Basketball Schedule, Long Sleeve Shirt, How Was The Decline Of The Minoans And Mycenaeans Similar, American Star Mattress Reviews, Merit Functional Foods Corporation, Cognitive Reality Definition, Untitled Art Rocket Popsicle Sour, Master Flow Adjustable Versa Cap, Track Imei Number Through Google Earth,